การเรียนรู้คือการเดินทางที่ไม่สิ้นสุด

ไปกันต่อเลยมั๊ย ? LEARNING IS A LIFELONG JOURNEY

คอร์สแนะนำ

อาหาร >
1 ชั่วโมง 20 นาที
ฟรี
อาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา : อ.สิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์ &nbsp […]
ขั้นเริ่มต้น
3 ผู้สอน
1 ชั่วโมง 20 นาที
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ฟรี
อาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา : อ.มาฆฤกษ์ ชูช่วย , อ.ทัศนาวลัย […]
ขั้นเริ่มต้น
2 ผู้สอน
1 ชั่วโมง
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ฟรี
อาหาร >
1 ชั่วโมง 30 นาที
ฟรี
อาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา : อ.ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์ เนื้อหาการเ […]
ขั้นเริ่มต้น
3 ผู้สอน
1 ชั่วโมง 30 นาที
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ฟรี
อาหาร >
1 ชั่วโมง
ฟรี
อาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา : อ.สาวิตรี ณุวงศ์ศรี เนื้อหาการเ […]
ขั้นเริ่มต้น
3 ผู้สอน
1 ชั่วโมง
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ฟรี
อาหาร >
1 ชั่วโมง
ฟรี
อาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา : อ.ปัทมา กาญจนรักษ์ เนื้อหาการเร […]
ขั้นเริ่มต้น
3 ผู้สอน
1 ชั่วโมง
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ฟรี
การศึกษา >
2.45 ชั่วโมง
ฟรี
รายวิชา กลยุทธ์สร้างคนดี 1.1 วัตถุประสงค์ของรายวิชา เน้ […]
ขั้นเริ่มต้น
7 ผู้สอน
2.45 ชั่วโมง
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ฟรี