การเรียนรู้คือการเดินทางที่ไม่สิ้นสุด

ไปกันต่อเลยมั๊ย ? LEARNING IS A LIFELONG JOURNEY

คอร์สแนะนำ

กฏหมายและการเมือง >
3 ชั่วโมง
ฟรี
คำอธิบายศึกษาเส้นทางรวยด้วยวิสาหกิจชุมชน การค้นหาขุมทรั […]
8 ผู้สอน
3 ชั่วโมง
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ฟรี
วัตถุประสงค์ของรายวิชาเน้นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจร […]
ขั้นกลาง
3 ชั่วโมง
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ฟรี
การศึกษา >
2.45 ชั่วโมง
ฟรี
รายวิชา กลยุทธ์สร้างคนดี 1.1 วัตถุประสงค์ของรายวิชา เน้ […]
ขั้นเริ่มต้น
7 ผู้สอน
2.45 ชั่วโมง
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ฟรี
แนวคิดอาหารวัฒนธรรมดั้งเดิม และเพอรานากันในรูปแบบ new n […]
ขั้นเริ่มต้น
1.45 ชม.
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ฟรี
การปรับตัวสู่ยุคการเรียนแบบนิวนอร์มอล สำหรับนักเรียนและ […]
ขั้นเริ่มต้น
1 ผู้สอน
2 ชั่วโมง
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ฟรี
          เน้นการเรียนรู้เพื่อ […]
ขั้นกลาง
5 ผู้สอน
10 ชั่วโมง
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ฟรี
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นมาของการท่องเที่ยวช […]
ขั้นกลาง
9 ผู้สอน
2 ชั่วโมง
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ฟรี
    ความเพลิดเพลินใจจากการอ่าน ยังคงเป็นความต […]
ขั้นเริ่มต้น
2 ผู้สอน
3 ชั่วโมง
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ฟรี
          ทุกองค์กรมีคนที่มีปร […]
1 ผู้สอน
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ฟรี
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร (Coming […]
ขั้นเริ่มต้น
17 ผู้สอน
3 ชั่วโมง
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ฟรี
การเกษตร >
3 ชม.
ฟรี
หลักสูตรนี้จะประกอบไปด้วย การเรียนความรู้เทคโนโลยีเกี่ย […]
ขั้นเริ่มต้น
31 ผู้สอน
3 ชม.
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ฟรี