วิชาขนมไทย

อาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา : อ.ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์

เนื้อหาการเรียนรู้ : เกสรลำเจียก , เรไร , หมี่กะทิ (อาหารไทย)

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาความหมายและความสำคัญของขนมไทยพื้นบ้านและขนมไทยร่วมสมัยที่นิยมในปัจจุบัน ประเภท วัตถุดิบ อุปกรณ์ในการเตรียมและประกอบขนมไทย การจัดตกแต่งและการจัดเสิร์ฟ

แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้

1
แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ : รายวิชาขนมไทย
9 คำถาม

วิชาอาหารไทย

1
หน่วยที่ 1 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : เกสรลำเจียก
2
หน่วยที่ 2 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : เรไร
3
หน่วยที่ 3 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : หมี่กะทิ
4
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ : รายวิชาวิชาขนมไทย
9 คำถาม

เป็นคนแรกของการรีวิว

กรุณา ล็อกอิน เพื่อรีวิว
เพิ่มในรายการที่ต้องการ
ลงทะเบียน: 1 ผู้เรียน
ระยะเวลา: ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง 30 นาที
ผู้สอน: 3
วิดีโอ: 3 วีดีโอ
ระดับ: Beginner

แนะนำการเริ่มใช้งาน

กรณีที่ยังไม่ลงทะเบียน:
- คลิก "ลงทะเบียน" เพื่อเข้าสู่คอร์ส
- คลิก "ซื้อคอร์ส" เพื่อเข้าสู่คอร์สในกรณีที่ต้องชำระเงิน

กรณีที่ลงทะเบียนแล้ว:
- คลิก "เริ่มเรียน" เพื่อเริ่มต้นคอร์ส