วิชาอาหารไทย

อาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา : อ.สิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์  

เนื้อหาการเรียนรู้ : แกงเผ็ดเป็ดย่าง , ยำถั่วพู , กะปิคั่ว

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานอาหารไทย ประเภทของอาหารไทย การเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ การเก็บรักษาวัตถุดิบประเภทอาหารสด อาหารแห้ง เครื่องเทศสมุนไพร การเลือกใช้วัตถุดิบทดแทน ลักษณะที่ดีของอาหารไทย หลักการ วิธีการ และเทคนิคการประกอบอาหารไทย การจัดตกแต่ง การบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษาอาหาร

แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้

1
แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ : รายวิชาอาหารไทย
9 คำถาม

วิชาอาหารไทย

1
หน่วยที่ 1 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : แกงเผ็ดเป็ดย่าง
2
หน่วยที่ 2 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : ยำถั่วพู
3
หน่วยที่ 3 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : กะปิคั่ว
4
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ : รายวิชาอาหารไทย
9 คำถาม

เป็นคนแรกของการรีวิว

กรุณา ล็อกอิน เพื่อรีวิว
เพิ่มในรายการที่ต้องการ
ลงทะเบียน: 1 ผู้เรียน
ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง 20 นาที
ผู้สอน: 3
วิดีโอ: 3 วีดีโอ
ระดับ: Beginner

แนะนำการเริ่มใช้งาน

กรณีที่ยังไม่ลงทะเบียน:
- คลิก "ลงทะเบียน" เพื่อเข้าสู่คอร์ส
- คลิก "ซื้อคอร์ส" เพื่อเข้าสู่คอร์สในกรณีที่ต้องชำระเงิน

กรณีที่ลงทะเบียนแล้ว:
- คลิก "เริ่มเรียน" เพื่อเริ่มต้นคอร์ส