การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร

ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร (Coming soon…)

รูปแบบการทำงานในฝันของใครหลายคน เพราะผลลัพธ์ของการทำงานรูปแบบนี้มักจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทำให้องค์กรเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันบุคลากรให้พัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพราะหากในทีมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำงานเข้าขากัน ตลอดจนมีความสนิทชิดเชื้อกัน ทำผลงานเป็นที่น่าพอใจ ก็มีสิทธิได้ปรับเลื่อนตำแหน่งหรือเงินเดือนขึ้นพร้อม ๆ กันทั้งทีม

การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร

1
แนะนำบทเรียน
2
แบบทดสอบก่อนเรียน PreTest
3
ตอนที่ 1 เริ่มต้นจาก Mindset
4
วีดีโอการสอนตอนที่ 1
5
ตอนที่ 2 ฟิตร่างกายให้พร้อม
6
วีดีโอการสอนตอนที่ 2
7
ตอนที่ 3 ทำความเข้าใจเป้าหมายองค์กรให้ชัดเจน
8
วีดีโอการสอนตอนที่ 3
9
ตอนที่ 4 สร้างมาตรฐานงานของตนเอง
10
วีดีโอการสอนตอนที่ 4
11
ตอนที่ 5 เน้นทำงานที่มุ่งผลลัพธ์เป็นทีม
12
วีดีโอการสอนตอนที่ 5
13
ตอนที่ 6 พัฒนาตนเองสม่ำเสมอ
14
วีดีโอการสอนตอนที่ 6
15
ตอนที่ 7 ทำงานเพื่องาน
16
วีดีโอการสอนตอนที่ 7
17
แบบทดสอบหลังเรียน PosTest
undefined

เป็นคนแรกของการรีวิว

กรุณา ล็อกอิน เพื่อรีวิว
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ลงทะเบียน: 11 ผู้เรียน
ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง
ผู้สอน: 17
ระดับ: ขั้นเริ่มต้น

แนะนำการเริ่มใช้งาน

กรณีที่ยังไม่ลงทะเบียน:
- คลิก "ลงทะเบียน" เพื่อเข้าสู่คอร์ส
- คลิก "ซื้อคอร์ส" เพื่อเข้าสู่คอร์สในกรณีที่ต้องชำระเงิน

กรณีที่ลงทะเบียนแล้ว:
- คลิก "เริ่มเรียน" เพื่อเริ่มต้นคอร์ส