การสร้างเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนดั้งเดิม

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นมาของการท่องเที่ยวชุมชน ศักยภาพของชุมชนที่กว่าจะเป็นการท่องเที่ยว

และสิ่งที่ชุมชนได้รับจากการท่องเที่ยวโดยชุน

แนะนำรายวิชา

1
Introduction

EP. 1 : 4 อย่างที่ต้องรู้ก่อนสร้างเส้นทาง

1
วิดีโอการสอน : EP.1
2
เอกสารประกอบการเรียน
3
คำถามท้ายบทเรียน
10 คำถาม

EP.2 : ต้องแบบไหนที่เป็นการท่องเที่ยวชุมชนดั่งเดิม

1
วิดีโอการสอน : EP.2
2
เอกสารประกอบการเรียน
3
คำถามท้ายบทเรียน

EP.3 : ลัดเลาะ ค้นหา ของดีชุมชนดั้งเดิม

1
วิดีโอการสอน : EP.3
2
เอกสารประกอบการเรียน
3
คำถามท้าบทเรียน

undefined

เป็นคนแรกของการรีวิว

กรุณา ล็อกอิน เพื่อรีวิว
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ลงทะเบียน: 6 ผู้เรียน
ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง
ผู้สอน: 9
ระดับ: ขั้นกลาง

แนะนำการเริ่มใช้งาน

กรณีที่ยังไม่ลงทะเบียน:
- คลิก "ลงทะเบียน" เพื่อเข้าสู่คอร์ส
- คลิก "ซื้อคอร์ส" เพื่อเข้าสู่คอร์สในกรณีที่ต้องชำระเงิน

กรณีที่ลงทะเบียนแล้ว:
- คลิก "เริ่มเรียน" เพื่อเริ่มต้นคอร์ส