การปรับตัวสู่ยุคการเรียนแบบนิวนอร์มอล สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

การปรับตัวสู่ยุคการเรียนแบบนิวนอร์มอล สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

          จากวิกฤติโรคระบาดไวรัสปอดอักเสบสายพันธุ์ใหม่ Covid – 19 ซึ่งเริ่มระบาดในประเทศจีนและกระจายสู่ทั่วโลกมาตั้งแต่ช่วงปลายปีพุทธศักราช 2562 และในประเทศไทยมีช่วงของการระบาดสูงที่สุดในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2563 ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงของประเทศไทยได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อการควบคุมโรคระบาดให้มีการแพร่กระจายน้อยที่สุด ทำให้เกิดคำศัพท์ใหม่ที่เรียกว่า นิวนอร์มอล หรือชีวิตปกติใหม่ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วไปในหลากหลายรูปแบบ เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เป็นต้น

          การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มอล เพราะโดยปกติแล้วการเรียนในทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัย อนุบาล จนกระทั่งปริญญาตรี นักเรียนจะต้องเข้าสู่รั้วของสถาบันและใช้ชีวิตร่วมกันในแต่ละวันเป็นเวลานาน การเรียนในรูปแบบดังกล่าวจึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตปกติใหม่ ส่งผลให้การเปิดเรียนในทุกระดับจำเป็นต้องเลื่อนระยะเวลาออกไป และก่อนการเปิดเรียนจริง กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เปิดระบบการเรียน DLTV ให้นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้เรียนออนไลน์จากที่บ้านก่อนการเปิดเรียนจริง ซึ่งในช่วงแรกก็มีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ทั้งความไม่เข้าใจในระบบของทั้งนักเรียนเองและผู้ปกครอง รวมถึงความไม่พร้อมของทรัพยากร เช่น โทรศัพท์ โทรทัศน์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

          จนกระทั่งการเปิดเรียนเป็นทางการ การเรียนในรูปแบบปกติก็ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ทุกสถาบันยังคงต้องทำตามระเบียบการเว้นระยะห่างทางสังคม นักเรียนในแต่ละห้องจะต้องมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 25 คน ทำให้โรงเรียนจำนวนมากที่มีนักเรียนในแต่ละห้องเกินจำนวนดังกล่าว จำเป็นต้องปรับกระบวนการการเรียนการสอนใหม่เพื่อรองรับการเว้นระยะห่างทางสังคม ดังนั้นวิธีการที่สามารถนำมาแก้ปัญหาได้ก็คือ การเรียนแบบออนไลน์นั่นเอง

เตรียมความพร้อมก่อนออนไลน์ สำหรับเด็กและผู้ปกครอง

1
ทำความรู้จักกับการเรียนแบบ On Site, On Air และ Online
undefined

เป็นคนแรกของการรีวิว

กรุณา ล็อกอิน เพื่อรีวิว
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ลงทะเบียน: 10 ผู้เรียน
ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง
ผู้สอน: 1
ระดับ: ขั้นเริ่มต้น

แนะนำการเริ่มใช้งาน

กรณีที่ยังไม่ลงทะเบียน:
- คลิก "ลงทะเบียน" เพื่อเข้าสู่คอร์ส
- คลิก "ซื้อคอร์ส" เพื่อเข้าสู่คอร์สในกรณีที่ต้องชำระเงิน

กรณีที่ลงทะเบียนแล้ว:
- คลิก "เริ่มเรียน" เพื่อเริ่มต้นคอร์ส