เส้นทางรวยด้วยวิสาหกิจชุมชน

คำอธิบาย
ศึกษาเส้นทางรวยด้วยวิสาหกิจชุมชน การค้นหาขุมทรัพย์แห่งชุมชน จากวิกฤตสู่โอกาส ไม่ใช่แค่รอดแต่เราต้องรวย จุดประกายเส้นทางสายใหม่ รวมกันเราอยู่แยกอยู่เราตาย

เนื้อหา
บทที่ 1 ขุมทรัพย์แห่งชุมชน
บทที่ 2 จากวิกฤตสู่โอกาส
บทที่ 3 ไม่ใช่แค่รอดแต่เราต้องรวย
บทที่ 4 จุดประกายเส้นทางสายใหม่
บทที่ 5 รวมกันเราอยู่แยกอยู่เราตาย

การวัดและการประเมินผล
1. คะแนนกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์
สัปดาห์ 1-5 สัปดาห์ละ 10 คะแนน รวม 50 คะแนน
2. คะแนนข้อสอบประมวลความรู้ก่อนเรียน 10 คะแนน
3. คะแนนข้อสอบประมวลความรู้ในสัปดาห์สุดท้าย 40 คะแนน
4. ผ่านตามเกณฑ์ประเมิน ร้อยละ 70

รายละเอียดของรายวิชา

1
แนะนำรายวิชาเส้นทางรวยด้วยวิสาหกิจชุมชน

แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน

1
แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน
5 คำถาม

บทที่ 1 ขุมทรัพย์แห่งชุมชน

1
เส้นทางรวยด้วยวิสาหกิจชุมชน l ขุมทรัพย์แห่งชุมชน
2
บทสัมภาษณ์ วิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจาก บ้านนายอดทอง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

บทที่ 2 จากวิกฤตสู่โอกาส

1
เส้นทางรวยด้วยวิสาหกิจชุมชน l จากวิกฤตสู่โอกาส
2
บทสัมภาษณ์ วิสาหกิจชุมชนฝรั่งแป้นสีทอง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

บทที่ 3 ไม่ใช่แค่รอดแต่เราต้องรวย

1
เส้นทางรวยด้วยวิสาหกิจชุมชน l ไม่ใช่แค่รอดแต่เราต้องรวย

บทที่ 4 จุดประกายเส้นทางสายใหม่

1
เส้นทางรวยด้วยวิสาหกิจชุมชน l จุดประกายเส้นทางสายใหม่

บทที่ 5 รวมกันเราอยู่แยกอยู่เราตาย

1
เส้นทางรวยด้วยวิสาหกิจชุมชน l รวมกันเราอยู่แยกอยู่เราตาย
undefined

เป็นคนแรกของการรีวิว

กรุณา ล็อกอิน เพื่อรีวิว
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ลงทะเบียน: 14 ผู้เรียน
ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง
ผู้สอน: 8

แนะนำการเริ่มใช้งาน

กรณีที่ยังไม่ลงทะเบียน:
- คลิก "ลงทะเบียน" เพื่อเข้าสู่คอร์ส
- คลิก "ซื้อคอร์ส" เพื่อเข้าสู่คอร์สในกรณีที่ต้องชำระเงิน

กรณีที่ลงทะเบียนแล้ว:
- คลิก "เริ่มเรียน" เพื่อเริ่มต้นคอร์ส