"โรตีลังกา เพิ่มมูลค่า สร้างอาชีพ"

วัตถุประสงค์ของรายวิชาเน้นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง เทคนิคและวิธีการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มีความโดดเด่น สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า และผู้เรียนสามารถนำความรู้ทั้งหมดไปสร้างอาชีพได้จริง

 

๑. แบบทดสอบก่อนเรียน ๒. ประวัติความเป็นมาของโรตี ๓. สาธิตการทำ "โรตีบราวน์ชีส" ๔. สาธิตการทำ "โรตี volcanoช๊อกโก" ๕. สาธิตการทำ "โรตีมูสแมงโก้" ๖. สาธิตการทำ "โรตีซอสมัสมั่นเนื้อ" ๗. โรตีกินกับอะไรก็อร่อย ๘. แบบทดสอบหลังเรียน

เป็นคนแรกของการรีวิว

กรุณา ล็อกอิน เพื่อรีวิว
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ลงทะเบียน: 4 ผู้เรียน
ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง
ผู้สอน: 0
ระดับ: ขั้นกลาง

แนะนำการเริ่มใช้งาน

กรณีที่ยังไม่ลงทะเบียน:
- คลิก "ลงทะเบียน" เพื่อเข้าสู่คอร์ส
- คลิก "ซื้อคอร์ส" เพื่อเข้าสู่คอร์สในกรณีที่ต้องชำระเงิน

กรณีที่ลงทะเบียนแล้ว:
- คลิก "เริ่มเรียน" เพื่อเริ่มต้นคอร์ส