ประเภทสมาชิก

Silver Package

จำนวนคอร์ส: 6
คอร์สเด่น: 1
สมาชิกระดับ Silver (อายุการใช้งาน 6 เดือน หลังจากวันที่ซื้อ) เพื่อความประหยัดกว่า ท่านสามารถชำระเงินซื้อคอร์สที่ต้องการ ผ่านระบบสมาชิกนี้
จำนวนคอร์ส: 12
คอร์สเด่น: 3
สมาชิกระดับ Gold (อายุการใช้งาน 18 เดือน หลังจากวันที่ซื้อ) เพื่อความประหยัดและยึดอายุการเรียนรู้ของท่าน ท่านสามารถชำระเงินซื้อคอร์สที่ต้องการ ผ่านระบบสมาชิกนี้

Diamond Package

จำนวนคอร์ส: 25
คอร์สเด่น: 5
สมาชิกระดับ Diamond (ไม่จำกัดอายุการใช้งาน) เพื่อความประหยัดและยึดอายุการเรียนรู้ของท่านให้มากขึ้น ท่านสามารถชำระเงินซื้อคอร์สที่ต้องการ ผ่านระบบสมาชิกนี้
จำนวนคอร์ส: 1
คอร์สเด่น: 1
สมาชิกสามารถใช้งานได้ฟรี (อายุการใช้งาน 3 เดือน หลังจากวันที่รับ) เพื่อทดลองใช้งาน และค้นหาความเหมาะสมในการเรียนรู้ของท่าน