การบริการ

แนวคิดอาหารวัฒนธรรมดั้งเดิม และเพอรานากันในรูปแบบ new n […]
ขั้นเริ่มต้น
1.45 ชม.
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ฟรี
          เน้นการเรียนรู้เพื่อ […]
ขั้นกลาง
5 ผู้สอน
10 ชั่วโมง
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ฟรี
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นมาของการท่องเที่ยวช […]
ขั้นกลาง
9 ผู้สอน
2 ชั่วโมง
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ฟรี