การศึกษา

การศึกษา >
2.45 ชั่วโมง
ฟรี
รายวิชา กลยุทธ์สร้างคนดี 1.1 วัตถุประสงค์ของรายวิชา เน้ […]
ขั้นเริ่มต้น
7 ผู้สอน
2.45 ชั่วโมง
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ฟรี
การปรับตัวสู่ยุคการเรียนแบบนิวนอร์มอล สำหรับนักเรียนและ […]
ขั้นเริ่มต้น
1 ผู้สอน
2 ชั่วโมง
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ฟรี
          ทุกองค์กรมีคนที่มีปร […]
1 ผู้สอน
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ฟรี
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร (Coming […]
ขั้นเริ่มต้น
17 ผู้สอน
3 ชั่วโมง
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ฟรี
การศึกษา >
10 ช.ม.
ฟรี
หลักสูตรที่รวบรวมเทคนิคการทำข้อสอบภาคความรู้ความสามารถท […]
ขั้นเริ่มต้น
3 ผู้สอน
10 ช.ม.
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ฟรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น (Coming soon…) […]
ขั้นเริ่มต้น
2 ขั่วโมง
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ฟรี